Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

 

t2_copy.jpgT3_copy.jpg

เข้าสู่ระบบสภาพอากาศวันนี้
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterสถิติวันนี้1
mod_vvisit_counterสถิติเดือนนี้1468
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด419939

Now is: 2018-08-22 00:22
แบบสอบถาม
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านแฮด
 
ราคาน้ำมันวันนี้
อัตราเเลกเปลี่ยน

คู่มือประชาชน

งานบริการทะเบียนราษฎร

33  งานบริการ

งานบริการกองช่าง
17  งานบริการ

งานบริการงานการเจ้าหน้าที่
6  งานบริการ

งานบริการกองคลัง
6  งานบริการ

งานบริการกองสาธารณสุขฯ
4  งานบริการ

งานบริการด้านสวัสดิการสังคม
3  งานบริการ

งานบริการกองการศึกษา
2  งานบริการ

 

 

ผลการดำเนินงาน กองทุนสุขภาพ ทต.บ้านแฮด

๑.รายงานผลการเข้าประชุม ถอดบทเรียนกองทุนฯ วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๕๔. new.gif๒.รายงานผลการดำเนินงานโครงการตั้งด่านสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔. new.gif๓.รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมจัดทำแผนกองทุนฯ ปี ๒๕๕๕. new.gif๔.รายงานผลการดำเนินงานโครงการมินิมาราธอนครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๔. new.gif๕.รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแบบแอโรบิค และการรำไม้พลอง ปี ๒๕๕๔. new.gif๖.รายงานผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านขามเปี้ย หมู่ ๕,๙ ปี ๒๕๕๔ new.gif๗.รายงานผลการดำเนินงานโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย  new.gif
   ด้วยสมุนไพรรางจืดล้างพิษ.ปี ๒๕๕๔๘.รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคติดต่อ
new.gif
   ที่เกิดขึ้นในเด็ก ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแฮด ปี ๒๕๕๔.
 

๙.รายงานผลการดำเนินงานโครงการติดตามเยี่ยมประชาชนที่บ้าน new.gif
   ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแฮด  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

   - ภาพกิจกรรมติดตามเยี่ยมประชาชนที่บ้านบ้าน