ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาลตำบลบ้านแฮด
เข้าสู่เว็บไซต์